✓ Hoge kwaliteit    Scherpe tarieven Persoonlijke aanpak 

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.tekstleverancier.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tekstleverancier. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tekstleverancier is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tekstleverancier.

 

 

Geen garantie op juistheid

Voor de inhoud van de website www.tekstleverancier.nl geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden weergegeven. Www.tekstleverancier.nl kan daarom niet garanderen dat de inhoud van de website altijd een juiste en actuele weergave van de realiteit is. Tekstleverancier is niet aansprakelijk voor welke  schade dan ook die kan of is ontstaan door de inhoud van de website of door het bezoeken en gebruiken van de website.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Tekstleverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van www.tekstleverancier.nl op deze pagina.